Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού HVAC

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα σύνδεσης σωλήνων LOKRING® παρέχει ένα καινοτόμο σύστημα συνδέσμων σωλήνων χωρίς συγκόλληση για κάθε περίπτωση εγκατάστασης στην τεχνολογία ψύξης και κλιματισμού.

Ήδη εφαρμογών
Σύστημα A/C (split, multi-split, VRV/VRF)
Επαγγελματική ψύξη
Αντλίες θερμότητας
Γεωθερμική ενέργεια

 Πλεονεκτήματα έναντι κόλλησης
→ 40% έως και 60% εξοικονόμηση χρόνου
→ Πιο απλό
→ Πιο αξιόπιστο
→ Καθαρό
→ Δεν χρειάζεται άζωτο
→ Δεν χρειάζεται βαρύ εξοπλισμό για την εγκατάσταση
→ Δεν χρειάζεται πυροπροστασία
→ Μπορούνε να γίνουν εγκαταστάσεις σε χώρους εργασίας
→ Δεν απαιτείται άδεια πυροπροστασίας
→ Πιο οικονομικά αποδοτικό


Συνδυασμοί υλικών

vulcan 4

Αρχή λειτουργίας
Ο ΚΛΑΣΙΚΟΣ σύνδεσμος LOKRING αποτελείται από δύο LOKRING (Δαχτυλίδια) και έναν σωληνωτό σύνδεσμο για την αποδοχή των δύο άκρων του σωλήνα. Χάρη στο κωνικό εσωτερικό περίγραμμα του LOKRING και το ειδικό εξωτερικό περίγραμμα της άρθρωσης, η διάμετρος της σύνδεσης μειώνεται κατά τη συναρμολόγηση σε τέτοιο βαθμό που ο σύνδεσμος και ο σωλήνας δημιουργούν μια ερμητικά σφραγισμένη σύνδεση μετάλλου με μέταλλο. Η διάρκεια ζωής της αεριοστεγανότητας της τοποθετημένης σύνδεσης διασφαλίζεται από την κατάσταση μόνιμης ελαστικής προέντασης, η οποία παράγεται από τις ακτινικές δυνάμεις των LOKRING που ενεργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη σύνδεση σωλήνα-άρθρωσης.

vulcan 5

Τεχνικές πληροφορίες
Εγκρίσεις TÜV / UL (Αρχείο SA12004)
Πρότυπα αναφοράς EN 378-2 και ISO 14903
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 75 bar (1088 psi)
Επιτρεπτά ψυκτικά HFC, HC, HFO, CO2 / ακατάλληλα για NH3
Εύρος θερμοκρασίας -50°C έως 150°C (-58°F bi 302°F)
Εύρος διαμέτρου σωλήνα 6 mm έως 41,3 mm (1/4" bis 1 5/8")
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος σωλήνα 0,7 mm

vulcan 6

© Copyright 2024 Refconnectors.gr - Σύνδεσμοι σωλήνων. All Rights Reserved | Designed By csattica